„Високо-технолошкиот специјален“ ја создава идната марка „Пекинг“ на автомобилскиот саем во Пекинг на групата БАИК